2012

Seients per Cinema. Carandi

Col.leccions de butaques per cinemes i col.lectivitats. Desenvolupats conjuntament amb Jordi Dedeu per la marca Carandi (Foshan-Xina)

Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi
Seients per Cinema. Carandi