2012

F-Fact mobiliari auxiliar

Col.leccions de mobiliari auxiliar desenvolupades per Dedeu-Vivet.
El client, F-Fact i la seva marca EntuneLiving tenen les mans per produir productes en fusta amb un alt grau de complexitat.

F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar
F-Fact mobiliari auxiliar